Schedules

Service No Route Coach Type Fare Departure Time Journey Time Actions
Kol-Slg 101 Kolkata to Siliguri Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1549/ 1499
18:30 13:10hrs
Kol-Slg 101 Kolkata to Malda Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1549/ 1499
18:30 08:50hrs
Kol-Slg 101 Kolkata to Raiganj Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1549/ 1499
18:30 10:50hrs
Kol-Slg 101 Kolkata to Islampur (west bengal) Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1549/ 1499
18:30 12:10hrs
Kol-Slg 101 Kolkata to Kishanganj Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1549/ 1499
18:30 11:40hrs
Kol-Slg 101 Kolkata to Dalkhola Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1549/ 1499
18:30 11:10hrs
Kol-Slg 103 Kolkata to Siliguri Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1499/ 1499
19:00 13:10hrs
Kol-Slg 103 Kolkata to Malda Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1499/ 1499
19:00 08:50hrs
Kol-Slg 103 Kolkata to Raiganj Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1499/ 1499
19:00 10:50hrs
Kol-Slg 103 Kolkata to Islampur (west bengal) Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1499/ 1499
19:00 12:10hrs
Kol-Slg 103 Kolkata to Kishanganj Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1499/ 1499
19:00 11:40hrs
Kol-Slg 103 Kolkata to Dalkhola Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1499/ 1499
19:00 11:10hrs
Slg-Kol 201 Siliguri to Kolkata Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
18:30 12:40hrs
Slg-Kol 201 Siliguri to Malda Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
18:30 05:00hrs
Slg-Kol 201 Raiganj to Kolkata Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
22:15 08:55hrs
Slg-Kol 201 Malda to Kolkata Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
23:30 07:40hrs
Slg-Kol 201 Islampur (west bengal) to Kolkata Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
19:45 11:25hrs
Slg-Kol 201 Siliguri to Krishnanagar (west bengal) Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
18:30 09:40hrs
Slg-Kol 201 Islampur (west bengal) to Krishnanagar (west bengal) Indicator 2+1, Volvo 9600 Premium Multiaxle Sleeper,AC (42 seats)
₹ 1599/ 1549
19:45 08:25hrs
Slg-Kol 203 Siliguri to Kolkata Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
19:00 12:50hrs
Slg-Kol 203 Raiganj to Kolkata Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
22:45 09:05hrs
Slg-Kol 203 Islampur (west bengal) to Kolkata Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
20:15 11:35hrs
Slg-Kol 203 Siliguri to Krishnanagar (west bengal) Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
19:00 09:50hrs
Slg-Kol 203 Islampur (west bengal) to Krishnanagar (west bengal) Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
20:15 08:35hrs
Slg-Kol 203 Siliguri to Malda Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
19:00 04:55hrs
Slg-Kol 203 Malda to Kolkata Indicator 2+1, Premium Volvo Multi Axle Sleeper B11R,AC, Video (42 seats)
₹ 1549/ 1499
23:55 07:55hrs
Hili-Kol 601 Hili to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 699/ 849/ 849
18:00 11:00hrs
Hili-Kol 601 Balurghat to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 649/ 799/ 799
18:50 10:10hrs
Hili-Kol 601 Gangarampur to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 649/ 799/ 799
19:45 09:15hrs
Hili-Kol 601 Buniadpur to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 649/ 799/ 799
20:00 09:00hrs
Hili-Kol 601 Gazole to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 599/ 749/ 749
21:15 07:45hrs
Hili-Kol 601 Malda to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 599/ 749/ 749
22:00 07:00hrs
Hili-Kol 601 Farakka to Kolkata Indicator 2+1, 2+1 Volvo 9600 premium seater/sleeper,AC (60 seats)
₹ 599/ 749/ 749
22:45 06:15hrs
Kmy-Asn 1101 Salt lake to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 524
06:30 04:30hrs
Kmy-Asn 1101 Kolkata to Panagarh Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
06:31 03:29hrs
Kmy-Asn 1101 Kolkata to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
06:31 03:44hrs
Kmy-Asn 1101 Kolkata to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 505
06:31 04:14hrs
Kmy-Asn 1101 Salt lake to Panagarh Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
06:30 03:30hrs
Kmy-Asn 1101 Salt lake to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
06:30 03:45hrs
Kmy-Asn 1101 Salt lake to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 505
06:30 04:15hrs
Kmy-Asn 1101 Karunamoyee to Panagarh Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
06:32 03:28hrs
Kmy-Asn 1101 Karunamoyee to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
06:32 03:43hrs
Kmy-Asn 1101 Karunamoyee to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 505
06:32 04:13hrs
Kmy-Asn 1101 Karunamoyee to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 524
06:32 04:28hrs
Kmy-Asn 1101 Salt lake to Burdwan Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
06:30 02:00hrs
Kmy-Asn 1101 Kolkata to Burdwan Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
06:31 01:59hrs
Kmy-Asn 1101 Karunamoyee to Burdwan Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
06:32 01:58hrs
Kmy-Asn 1101 Burdwan to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 400
08:30 01:45hrs
Kmy-Asn 1101 Burdwan to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 400
08:30 02:15hrs
Kmy-Asn 1101 Burdwan to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
08:30 02:30hrs
Kmy-Asn 1101 Kolkata to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 524
06:31 04:29hrs
Kmy-Asn 1102 Salt lake to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 524
08:15 05:00hrs
Kmy-Asn 1102 Kolkata to Burdwan Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
08:16 02:14hrs
Kmy-Asn 1102 Kolkata to Panagarh Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
08:16 03:39hrs
Kmy-Asn 1102 Kolkata to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
08:16 03:59hrs
Kmy-Asn 1102 Burdwan to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 400
10:30 01:45hrs
Kmy-Asn 1102 Kolkata to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 505
08:16 04:39hrs
Kmy-Asn 1102 Burdwan to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 400
10:30 02:25hrs
Kmy-Asn 1102 Burdwan to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
10:30 02:45hrs
Kmy-Asn 1102 Salt lake to Burdwan Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
08:15 02:15hrs
Kmy-Asn 1102 Salt lake to Panagarh Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
08:15 03:40hrs
Kmy-Asn 1102 Salt lake to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
08:15 04:00hrs
Kmy-Asn 1102 Salt lake to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 505
08:15 04:40hrs
Kmy-Asn 1102 Kolkata to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 524
08:16 04:59hrs
Kmy-Asn 1102 Karunamoyee to Burdwan Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 429
08:17 02:13hrs
Kmy-Asn 1102 Karunamoyee to Panagarh Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
08:17 03:38hrs
Kmy-Asn 1102 Karunamoyee to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 486
08:17 03:58hrs
Kmy-Asn 1102 Karunamoyee to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 505
08:17 04:38hrs
Kmy-Asn 1102 Karunamoyee to Asansol Indicator 2+2, Volvo AC Seater Executive Luxury 2+2,AC, Video (45 seats)
₹ 524
08:17 04:58hrs
Kmy-Asn 1104 Salt lake to Asansol Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 524
15:45 05:00hrs
Kmy-Asn 1104 Burdwan to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 400
18:00 01:45hrs
Kmy-Asn 1104 Burdwan to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 400
18:00 02:25hrs
Kmy-Asn 1104 Burdwan to Asansol Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
18:00 02:45hrs
Kmy-Asn 1104 Salt lake to Burdwan Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
15:45 02:15hrs
Kmy-Asn 1104 Kolkata to Burdwan Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
15:46 02:14hrs
Kmy-Asn 1104 Salt lake to Panagarh Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
15:45 03:40hrs
Kmy-Asn 1104 Kolkata to Panagarh Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
15:46 03:39hrs
Kmy-Asn 1104 Salt lake to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
15:45 04:00hrs
Kmy-Asn 1104 Kolkata to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
15:46 03:59hrs
Kmy-Asn 1104 Salt lake to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 505
15:45 04:40hrs
Kmy-Asn 1104 Kolkata to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 505
15:46 04:39hrs
Kmy-Asn 1104 Kolkata to Asansol Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 524
15:46 04:59hrs
Kmy-Asn 1104 Karunamoyee to Burdwan Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
15:47 02:13hrs
Kmy-Asn 1104 Karunamoyee to Panagarh Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
15:47 03:38hrs
Kmy-Asn 1104 Karunamoyee to Durgapur (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
15:47 03:58hrs
Kmy-Asn 1104 Karunamoyee to Raniganj (west bengal) Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 505
15:47 04:38hrs
Kmy-Asn 1104 Karunamoyee to Asansol Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 524
15:47 04:58hrs
Asn-Kmy 1201 Asansol to Salt lake Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 524
05:15 04:05hrs
Asn-Kmy 1201 Asansol to Burdwan Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 429
05:15 02:00hrs
Asn-Kmy 1201 Raniganj (west bengal) to Burdwan Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 400
05:35 01:40hrs
Asn-Kmy 1201 Durgapur (west bengal) to Burdwan Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 400
06:10 01:05hrs
Asn-Kmy 1201 Asansol to Kolkata Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 524
05:15 04:04hrs
Asn-Kmy 1201 Raniganj (west bengal) to Kolkata Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 505
05:35 03:44hrs
Asn-Kmy 1201 Durgapur (west bengal) to Kolkata Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 486
06:10 03:09hrs
Asn-Kmy 1201 Panagarh to Kolkata Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 486
06:30 02:49hrs
Asn-Kmy 1201 Burdwan to Kolkata Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 429
07:15 02:04hrs
Asn-Kmy 1201 Raniganj (west bengal) to Salt lake Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 505
05:35 03:45hrs
Asn-Kmy 1201 Durgapur (west bengal) to Salt lake Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 486
06:10 03:10hrs
Asn-Kmy 1201 Panagarh to Salt lake Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 486
06:30 02:50hrs
Asn-Kmy 1201 Burdwan to Salt lake Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 429
07:15 02:05hrs
Asn-Kmy 1201 Asansol to Karunamoyee Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 524
05:15 04:03hrs
Asn-Kmy 1201 Raniganj (west bengal) to Karunamoyee Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 505
05:35 03:43hrs
Asn-Kmy 1201 Durgapur (west bengal) to Karunamoyee Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 486
06:10 03:08hrs
Asn-Kmy 1201 Panagarh to Karunamoyee Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 486
06:30 02:48hrs
Asn-Kmy 1201 Burdwan to Karunamoyee Indicator 2+2, VOLVO 9600 MULTI AXLE SEMI SLEEPER,AC (53 seats)
₹ 429
07:15 02:03hrs
Asn-Kmy 1202 Asansol to Salt lake Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 524
07:30 05:00hrs
Asn-Kmy 1202 Asansol to Burdwan Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
07:30 02:10hrs
Asn-Kmy 1202 Raniganj (west bengal) to Burdwan Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 400
07:50 01:50hrs
Asn-Kmy 1202 Durgapur (west bengal) to Burdwan Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 400
08:30 01:10hrs
Asn-Kmy 1202 Asansol to Karunamoyee Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 524
07:30 04:58hrs
Asn-Kmy 1202 Raniganj (west bengal) to Karunamoyee Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 505
07:50 04:38hrs
Asn-Kmy 1202 Durgapur (west bengal) to Karunamoyee Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
08:30 03:58hrs
Asn-Kmy 1202 Panagarh to Karunamoyee Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
08:50 03:38hrs
Asn-Kmy 1202 Burdwan to Karunamoyee Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
09:40 02:48hrs
Asn-Kmy 1202 Asansol to Kolkata Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 524
07:30 04:59hrs
Asn-Kmy 1202 Raniganj (west bengal) to Kolkata Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 505
07:50 04:39hrs
Asn-Kmy 1202 Durgapur (west bengal) to Kolkata Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
08:30 03:59hrs
Asn-Kmy 1202 Panagarh to Kolkata Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
08:50 03:39hrs
Asn-Kmy 1202 Burdwan to Kolkata Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
09:40 02:49hrs
Asn-Kmy 1202 Raniganj (west bengal) to Salt lake Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 505
07:50 04:40hrs
Asn-Kmy 1202 Durgapur (west bengal) to Salt lake Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
08:30 04:00hrs
Asn-Kmy 1202 Panagarh to Salt lake Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 486
08:50 03:40hrs
Asn-Kmy 1202 Burdwan to Salt lake Indicator 2+2, Volvo 9600 Premium Seater,AC (49 seats)
₹ 429
09:40 02:50hrs